Skip to main content

Witte dakbedekking

Van oudsher werden er vroeger alleen zwarte dakbedekkingen geproduceerd. Later kwamen de gemineraliseerde dakbedekkingen met groene leislag. Vandaag de dag bestaan er verschillende witte soorten dakbedekkingen die echt een verschil kunnen maken in uw woon- of verblijfsruimte.Als zonlicht in aanraking komt met een dakvlak leidt dat tot reflectie, transmissie en absorptie. Er is sprake van transmissie wanneer de invallende zonnestraling de dakconstructie binnendringt en middels stralingswarmte aan de onderliggende ruimte wordt doorgegeven. Daarnaast wordt een gedeelte van de stralingswarmte in het dakpakket opgeslagen (absorptie). Uiteindelijk wordt deze warmte afgevoerd naar de zijde met de laagste temperatuur. Door het maximaliseren van de reflectiecoëfficiënt neemt de warmtestraling af. De onderliggende ruimte wordt minder opgewarmd, resulterend in een reductie van energieverbruik voor de koeling van de betreffende ruimte.Een witte reflecterende dakbedekking kan een reflectiewaarde hebben van ruim 90%. De unieke reflectiewaarde van een witte dakbedekking geeft een aanzienlijk lagere oppervlaktetemperatuur ten opzichte van andere dakbedekkingen. In veel gevallen zelfs tot meer dan 40°C. De transmissie van stralingswarmte neemt hierdoor substantieel af. Uiteindelijk resulterend in een temperatuurdaling van wel 5°C in de onderliggende ruimte.Naast een directe besparing op de energiekosten voor koeling levert een witte dakbedekking daarmee een positieve bijdrage aan de vermindering van CO2-uitstoot. Bijkomend voordeel is dat de gedempte temperatuurschommelingen in de dakconstructie bijdragen aan de levensduur van het dak.

Neem contact op voor een vrijblijvende afspraak contact