Skip to main content

Garantie

Wij verstrekken 10 jaar garantie op al onze uitgevoerde werken. U ontvangt van ons een certificaat met een duidelijke omschrijving van het geleverde werk.Kwaliteit staat bij ons altijd voorop. Wij werken alleen met de beste materialen die beschikken over een KOMO kwaliteitsverklaring. Dit houdt in dat het materiaal is gekeurd door een gecertificeerde instantie. Op deze manier kunnen wij kwaliteit garanderen.

De huidige praktijk leert echter dat opdrachtgevers veelal kiezen voor een uitvoeriger garantie, de zogenoemde verzekerd dak garantie. Tegen een gering bedrag wordt eventuele schade meeverzekerd aan opstal en inboedel, als bijvoorbeeld door een constructiefout hieraan schade ontstaat. Zelfs als er een faillissement optreedt, blijft u gewoon verzekerd van garantie.